Internet portal o vinima Srbije

Archive: December, 2013

STARE LOZE BALKANA

  Uzimajući u obzir činjenicu da je većina vinograda iz kojih potiče grožđe za vina koja se danas mogu naći na vinskom tržištu Srbije posađena posle 90-tih godina dvadesetog veka,