Internet portal o vinima Srbije

Archive: October, 2015

PRIČA O JEDNOM ŽUPSKOM VINOGRADU

Vinova loza je izuzetno prilagodljiva biljka. Vremenom se u potpunosti prilagodi lokaciji na kojoj se nalazi, sastavu zemljišta, izloženosti suncu, razlikama u temperaturi, vlažnosti vazduha, jačini vetrova i ostalim faktorima koji određuju taj naročiti položaj.

PRVO KUPAŽA PA RECIKLAŽA

Još pre nekoliko godina, u dnevnim novinama se pojavio članak da u Beogradu kreće projekat finansiran od strane Evropske Unije, kojim se uspostavlja sistem reciklaže stakla. Do tada, nije ni imalo smisla prikupljati reciklažno staklo, obzirom da je Paraćinska staklara, gigant iz vremena stare Jugoslavije, bio u fazi privatizacije, brojnim problemima, pa nije ni otkupljivao […]

KRALJEVSKA SMEDEREVKA

Kroz čitavu istoriju, kraljevske porodice su na poseban način bile vezane za vinogradarstvo i vinarstvo. Podsećanja radi, u Pragu se u sklopu istorijske celine Hradčana nalazi “kraljevski vinograd”, najstariji vinograd u Češkoj. Danska kraljevska porodica poseduje vinograde i vinariju na jugozapadu Francuske, u Kaoru.

130 GODINA RADOSTI I T’GE U TIKVEŠKOM VINOGORJU

Na Balkanu uvek imamo problem očuvanja kontinuiteta u svim oblastima života, pa je tako i sa vinarstvom.  Izgleda da jedino uspevamo kroz istoriju da negujemo kontinuitet događaja koji pomažu da se očuva identitet čitave regije kao “bure baruta” mada bi nam mnogo više priličio identitet ”bačve vina”. Ove godine, navršava se veliki jubilej vinarije Tikveš iz Makedonije: […]