Internet portal o vinima Srbije

Archive: November, 2017

TURCI RATOM NIKAD NISU OSVOJILI CRNU GORU… A GROŽĐEM?

Iako je krajem 15. veka Crna Gora pala pod Osmansko carstvo, Crnogorci su zadržali visok stepen autonomije prvenstveno zahvaljujući geografskom položaju i siromaštvu stanovnika u brdskim područjima koji nisu uspevali da prihoduju dovoljno kako bi plaćali poreze Turcima.

VRANAC TI JE IME… A ČIJI SI TI, MALI?

Nekada su u ruralnim delovima Crne Gore starije žene (babe) započinjale svoj besmislen razgovor sa decom najčešće rečenicom: “A čiji si ti, mali?”…

ZINFANDEL NA TRAGU SVOG POREKLA U CRNOJ GORI?

U periodu od 20-22. novembra 2017. godine, Crna Gora je bila domaćin svetskim ekspertima koji se bave istraživanjima iz oblasti genomike, genetike vinove loze, bioinformatike, vinogradarstva i vinarstva. Na konferenciji je predstavljeno 28 naučnih radova iz 17 država učesnica.