Internet portal o vinima Srbije

ZLATNI DAN VINA 19.08.2012. – SREMSKA MITROVICA

ZLATNI DAN VINA 19.08.2012. – SREMSKA MITROVICA

                           U slučaju da ste prošle godine prisustvovali prvom festivalu “Zlatni dan vina”, koji se održava u Sremskoj Mitrovici na dan kada je rođen Marko Aurelije Prob, sigurno ste u svom kalendaru već zaokružili 19. avgust 2012. godine da biste i ove godine zajedno sa vinarima, organizatorima ovog događaja i ljubiteljima vina iz Sremske Mitrovice nazdravili u čast rimskog imperatora rođenog u Sirmijumu koji je zaslužan za širenje kulture gajenja vinove loze na našim prostorima.

Kao i prošle godine, centralna proslava i izložba vinarija se održavaju na antičkom lokalitetu – Carskoj palati Sirmijum (adresa: Pivarska 2, Sremska Mitrovica). Dok obilazite ovaj vredan arheološki lokalitet, bićete u prilici da na štandovima naših vinarija probate i kupite neka od vina iz srpskih vinograda.

Prošle godine je u podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture formirana vinska kolevka “Kunabula” sa idejom da se u njoj stvori kolekcija arhivskih vina iz čitavog sveta. Ove godine se tradicija nastavlja tako da će svi vinari izlagači donirati primerke svojih vina. U 18.45h kreće defile dvokolica, legionara iz Sirmijuma (“Sirmium legionaries”) i vinara kroz centar grada do Carske palate. Zvanično otvaranje vinske svečanosti Zlatni dan vina je zakazano za 19h uz prigodan program. Svečanost traje do 00.30h. Organizator ovog događaja je Udruženje poštovalaca vina Marcus Aurelius Probus iz Sremske Mitrovice.