Rejoni

Rejoni / 01/23/2019 / 20

POCERJE-VALJEVO

Rejon Pocerje-Valjevo obuhvata prostor koji se nalazi južno od reke Save i istočno od reke Drine. Rejon se prostire na padinama planina Cer i Vlašić. Ceo rejon je ispresecan rekama Tamnava, Ub, Kolubara, Ljig i Jadar.

Čitav rejon se sastoji od 3 vinogorja: Podgorsko (najveće), Pocersko i Kolubarsko-ljiško vinogorje. Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim jugoistočnim i istočnim pozicijama. Na padinama planine Cer sreću se i vinogradi na severnim i severoistočnim ekspozicijama.

Na osnovu podataka iz 2012. godine, u rejonu Pocerje- Valjevo ima 190 hektara vinograda.

Zemljište: Preovlađujući tip zemljišta u rejonu je pseudoglej, a zastupljeni su u manjoj meri i vertisol, fluvisol i ostala zemljišta.

Vinogradi se uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 150m do 310m. Nadmorska visina rejona se postepeno smanjuje idući od jugozapada ka severoistoku.

Moderirajući faktori koji utiču na lokalnu klimu rejona su niže planine koje okružuju rejon sa južne strane - planine Suvobor (866m) i Maljen (1103m)  a sa severozapadne strane planina Cer (687m). Padine ovih planina i brdoviti kraj u jugozapadnom delu rejona karakterišu reljef. Severoistok je blago brdovit i sa ravnim terenima.

Zastupljenost proizvođača grožđa: U ovom rejonu, 1153 gazdinstava poseduje vinograde. Najveći broj parcela pod vinogradima se nalazi u opštinama Koceljeva i Šabac, dok su najveće površine pod vinogradima u opštini Valjevo.

Sortiment: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Kameničanka (Prokupac), Morava, Traminac, Sauvignon Blanc, Chardonnay

 
NAZAD NA KATEGORIJU

Tomislav Ivanović

Nagrađivani vinski novinar, kritičar i saradnik odabranih vinskih magazina. Autor i urednik vebsajta www.vinopedia.rs. Nosilac WSET3 sertifikata. Član Udruženja somelijera Vojvodine. Sudija na nacionalnim i internacionalnim vinskim takmičenjima. Vodi radionice i predavanja na temu vina Srbije i Balkana. Lokalni partner organizacije Wine Mosaic. Suosnivač Međunarodnog dana prokupca.

Pročitajte i druge članke iz ove rubrike:


SEVERNA METOHIJA PROČITAJ VIŠE


KNJAŽEVAC PROČITAJ VIŠE


ŠUMADIJA PROČITAJ VIŠE

Sledeći članak
Prethodni članak

Nagrade