Rejoni

Rejoni / 01/23/2019 / 26

SREM

Sremski rejon se nalazi na padinama Fruške gore okrenutim ka rekama Dunav (na severu) i Sava (na jugu), isključujući vrhove Fruške gore koji se nalaze na šumskom području nacionalnog parka. U okviru sremskog rejona, postoji samo jedno vinogorje - fruškogorsko.

Na osnovu podataka iz 2012. godine, u rejonu Srem ima 2141 hektar vinograda. Vinogradi se prostiru na nadmorskim visinama od 90 do 270 metara, pretežno na severnim i južnim ekspozicijama terena. Južna i severna strana Fruške Gore su ispresecane brojnim potocima koji se na severu ulivaju u reku Dunav, a na jugu u reku Savu. Zbog toga ekspozicija terena često zavisi od toga sa koje strane potoka se nalazi. Između potoka su manji ili veći platoi, a na južnim padinama Fruške Gore, ti platoi su prostraniji, parcele na njima su velike, i sa više desetina hektara u komadu, imaju blagi pad i retko kada ima problema sa erozijom. Nadmorska visina se postepeno smanjuje idući od padina Fruške gore ka obodu rejona.

Zemljište: Preovlađujući tip zemljišta je černozem, a zastupljeni su u manjoj meri i gajnjača, rendzina (smeđe zemljište na krečnjaku), sirozem, kamenjar na magmatskim stenama.

Moderirajući faktor koji utiče na lokalnu klimu je reka Dunav koja utiče na ranije sazrevanje grožđa zbog pojačanog difuznog zračenja (efekat dva sunca).

Zastupljenost proizvođača grožđa: U ovom rejonu 2170 gazdinstava poseduje vinograde. Najveće površine pod vinogradima se nalaze u opštini Šid.

Sortiment: grašac, slankamenka crvena, sremska zelenika, furmint, medenac beli, bakator, tamjanika, neoplanta, župljanka, traminac, šardone, sovinjon blan, pino blan, pino griđo, rajnski rizling, frankovka, portugizer, vranac, probus, pino noar, merlo, kaberne sovinjon, kaberne fran, marselan, seduša, kadarka.

Zanimljivosti:

- Istoričari beleže da je car Marko Aurelije Prob (276-282) zasadio prve vinograde na teritoriji današnje Fruške gore i time označio početak razvoja vinarstva na prostoru Srbije.

- Svaka priča o Sremu se uvek dotiče vlastelinske porodice Odeskalki. Posle Karlovačkog mira i nakon što su Turci proterani, Bečka Carska kuća je veliki deo Srema dodelila italijanskoj grofovskoj porodici Odeskalki.  Vlastelinstvo Odeskalkijevih je obuhvatalo gornjosremsku regiju sa centrom u Iloku (današnja Hrvatska) i donjosremsku regiju sa centrom u Irigu (današnja Srbija). Grof Livije Odeskalki i njegovi potomci su u velikoj meri zaslužni za razvoj vinske tradicije Srema/Srijema. U Iloku je Livio Odeskalki modernizovao Stari podrum iz 15. veka. Početkom 18. veka, Odeskalkijevi proširuju zasade vinograda u Iloku i grade novi vinski podrum preko puta postojećeg Starog podruma. Istorija beleži i da su Odeskalkijevi 1710. godine doneli na prostore Srema/Srijema prve čokote traminca. Pisani izvori takođe ukazuju i da je zahvaljujući porodici Odeskalki 1826. godine osnovana prva vinarija u Erdeviku.

- Srem je jedinstven rejon u Srbiji u kom se može naći sorta furmint. Istorija beleži da je furmint nekada bio široko rasprostranjen na Fruškoj gori, a danas postoji 5 vinograda furminta na Fruškoj gori i želja male grupe vinara da furmint ponovo dobije svoje zasluženo mesto na vinskoj mapi Srbije.

- U savremenom srpskom vinarstvu, Fruška gora se izdvaja kao dinamična vinska regija u kojoj mladi vinari eksperimentišu sa stilovima vina, sortama i pristupom u vinogradu/podrumu, o čemu svedoči i broj vinara koji su posvećeni prirodnim vinima, biodinamičkim, organskim, oranž, itd.

- Na Fruškoj gori se proizvodi bermet, aromatizovano fortifikovano vino. Često ćete čuti da je to vino služeno na Titaniku, međutim ti navodi nisu potvrđeni u realnosti. U svakom slučaju, lepo zvuči.
NAZAD NA KATEGORIJU

Tomislav Ivanović

Nagrađivani vinski novinar, kritičar i saradnik odabranih vinskih magazina. Autor i urednik vebsajta www.vinopedia.rs. Nosilac WSET3 sertifikata. Član Udruženja somelijera Vojvodine. Sudija na nacionalnim i internacionalnim vinskim takmičenjima. Vodi radionice i predavanja na temu vina Srbije i Balkana. Lokalni partner organizacije Wine Mosaic. Suosnivač Međunarodnog dana prokupca.

Pročitajte i druge članke iz ove rubrike:


SEVERNA METOHIJA PROČITAJ VIŠE


KNJAŽEVAC PROČITAJ VIŠE


ŠUMADIJA PROČITAJ VIŠE

Sledeći članak
Prethodni članak

Nagrade