Rejoni

Rejoni / 01/23/2019 / 1457

JUŽNA METOHIJA

Južnometohijski rejon se prostire na području jugozapadnog Kosova i Metohije, na teritoriji opština Đakovica, Orahovac, Prizren i Suva Reka. Obuhvata 5 vinogorja: đakovačko, orahovačko, prizrensko, suvorečko i mališevsko, pri čemu je najveće orahovačko vinogorje.

Zemljište: Preovlađujući tipovi zemljišta su smonica i aluvijalno tlo, humusno-silikatno tlo, a u manjoj meri su zastupljeni i drugi tipovi tla.

Vinogradi se prostiru na nadmorskim visinama od 300 do 600 metara, na umereno strmim do blagim nagibima terena.

Južnometohijski rejon je okružen planinama: sa severa Grebnička planina (733m), sa severoistoka Drenica (1025m) i Crnoljeva (1177m), sa jugoistoka Žar (1694m) i Ošljak (2212m), dok se na južnoj strani nalazi planina Koritnik (2393m). Rejon se nalazi u submediteranskom pojasu. Najveća reka je Beli Drim, a u okviru rejona su i Vrbniško i Radonjićko jezero.

Zanimljivosti:

- Teritorija Kosova i Metohije je specifična jer je lokalno albansko stanovništvo 2008. godine proglasilo nezavisnost i svim silama se trudi da ova regija stekne što više obeležja države. S druge strane, Republika Srbija ne prihvata tu nezavisnost koja nije priznata od strane Ujedinjenih nacija, već ga smatra autonomnom pokrajinom u okviru Srbije. Dakle, za lokalne Srbe, Kosovo i Metohija je i dalje deo Srbije, a za lokalne Albance je Kosovo samostalna republika. Kao posledica toga, vinsku industriju Kosova regulišu dva zakona: Zakon o vinu Republike Srbije koji definiše dva vinska rejona (severnometohijski i južnometohijski) i Zakon o vinu Kosova koji su doneli lokalni Albanci i koji takođe definiše dva vinska rejona (region Dugađina i region Kosovska ravnica). Srbi sa Kosova su uskladili svoju proizvodnju vina sa srpskim zakonima, dok su albanske vinarije uskladile proizvodnju sa kosovskim zakonom.

- 1988. godine, na prostoru Kosova i Metohije se nalazilo 9.000 hektara vinograda.  Trenutne površine pod vinogradima na Kosovu i Metohiji iznose 3.220 hektara.

- Od belih sorti vinove loze, na Kosovu i Metohiji su najzastupljenije: smederevka (45% odnosno 358 hektara), italijanski rizling (28% odnosno 218 hektara), šardone (13% odnosno 106 hektara), rajnski rizling (6% odnosno 48 hektara), župljanka (3% odnosno 26 hektara).

- Od crnih sorti, na Kosovu i Metohiji su najzastupljenije: vranac (26% odnosno 447 hektara), prokupac (25% odnosno 401 hektar), game (18% odnosno 289 hektara), pino noar (11% odnosno 112 hektara).

 
NAZAD NA KATEGORIJU

Tomislav Ivanović

Nagrađivani vinski novinar, kritičar i saradnik odabranih vinskih magazina. Autor i urednik vebsajta www.vinopedia.rs. Nosilac WSET3 sertifikata. Član Udruženja somelijera Vojvodine. Sudija na nacionalnim i internacionalnim vinskim takmičenjima. Vodi radionice i predavanja na temu vina Srbije i Balkana. Lokalni partner organizacije Wine Mosaic. Suosnivač Međunarodnog dana prokupca.

Pročitajte i druge članke iz ove rubrike:


SEVERNA METOHIJA PROČITAJ VIŠE


KNJAŽEVAC PROČITAJ VIŠE


ŠUMADIJA PROČITAJ VIŠE

Sledeći članak
Prethodni članak

Nagrade