Aktuelno

Aktuelno / 11/13/2021 / 730

OTKRILI SMO JEDNOG RODITELJA PROKUPCA

Grupa italijanskih naučnika predvođena profesorom Klaudio D'Onofriom je ove godine obavila obimno istraživanje više stotina italijanskih sorti vinove loze kako bi se utvrdili međusobni odnosi i identifikovali sinonimi i glavne sorte od kojih su potekle italijanske sorte vinove loze. Neplanirano, i prokupac se umešao u kompleksne veze među italijanskim sortama vinove loze i na našu sreću došli smo do izuzetno važnog otkrića jednog od roditelja prokupca.

No, ključna odrednica je sorta Visparola, predak nekoliko sorti vinove loze iz južne i centralne Italije. Visparola se takođe javlja pod sinonimima krepolino i kaskarelo u Toskani, te rosola i skako u Emilija-Romanji. Naučnici su analizirali da li je ova sorta stigla u Italiju zahvaljujući Grcima preko južne Italije, ili je sorta izvorno italijanska pa je introdukovana na Balkanu kopnenim putem sa zapada. Istraživanje je pokazalo da je visparola roditelj sorte alba imputotato. Za nas je sorta alba imputotato bitna jer znamo da je ukrštanjem nje i prokupca nastala trakijska sorta papaskarasi.

Dešifrovanje genetskog koda je pokazalo da je sorta Vulpea (sinonimi bljuzgava, blank blauer, doreta, kvajara, rozeta) potomak Visparole. Istovremeno, vulpea je u odnosu roditelj-potomak sa sortama molinara, glera, boskera.

Naučnici još uvek nisu mogli sa sigurnošću da kažu da li sorte visparola, vulpea i alba imputotato potiču sa Balkana ili iz Italije. Da bi razrešili misteriju, pratili su potomke ovih sorti i distribuciju sinonima. Zaključak je da je put sorte pratio grčku i rimsku civilizaciju. Zahvaljujući grčkoj dominaciji, sorta je stigla do južne Italije iz Grčke. Potom se sa juga širila ka severoistočnoj Italiji, a potom se zahvaljujući Rimljanima širila i na severnom Balkanu.

Ključni trenutak u istraživanju je otkriće drugostepenog odnosa između sorte vulpea i sorte Battraube (Modra Batovka). S obzirom da se ispostavilo da je Battraube roditelj prokupca,  naučnici su zaključili da je drugi roditelj vulpee sigurno sa Balkana. Na sličan način, utvrđen je drugostepeni odnos između sorte alba imputotato i baratcsuha szuerke (sorte mađarskog porekla), što je potvrdilo pretpostavku da su visparola, vulpea i alba imputotato ipak bliže Balkanu ako govorimo o njihovom poreklu.

Dakle, roditelj prokupca je crna austrijska sorta Battraube. Poznata je još i pod sinonimima Persolet i Battreben. Sorta Battraube se navodi u knjizi Der Rheinische Weinbau od J. Metzgera iz 1827. godine.

Na Balkanu je ova sorta bila poznata pod imenom Vingor ili Modra Batovka. Danas su primerci ove sorte pronađeni u Hrvatskoj u sklopu jednog istraživačkog projekta u vinogradima Ozlja, Kosinja i Vrhovca ozaljskog (oko 15km od hrvatsko-slovenačke granice) (izvor: Vinogradi u Kosinju, I.Mance, N. Mirošević, I. Šestan).

© Doris Schneider, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY

Polako se sklapaju kockice mozaika i sve više upoznajemo prošlost i sadašnjost prokupca, najznačajnije autohtone sorte vinove loze u Srbiji. 
NAZAD NA KATEGORIJU

Tomislav Ivanović

Nagrađivani vinski novinar, kritičar i saradnik odabranih vinskih magazina. Autor i urednik vebsajta www.vinopedia.rs. Nosilac WSET3 sertifikata. Član Udruženja somelijera Vojvodine. Sudija na nacionalnim i internacionalnim vinskim takmičenjima. Vodi radionice i predavanja na temu vina Srbije i Balkana. Lokalni partner organizacije Wine Mosaic. Suosnivač Međunarodnog dana prokupca.

Pročitajte i druge članke iz ove rubrike:


ĐERAĆE - VINSKO I DUHOVNO SREDIŠTE KALABRIJE PROČITAJ VIŠE


ĆIRO - PRVA DOCG OZNAKA U KALABRIJI? PROČITAJ VIŠE


VINARIJA LIBRANDI - AMBASADOR KALABRIJSKOG VINARSTVA PROČITAJ VIŠE


VODIČ ZA PREŽIVLJAVANJE U KALABRIJI - CMB2022 - TREĆI DEO PROČITAJ VIŠE


VODIČ ZA PREŽIVLJAVANJE U KALABRIJI - CMB 2022 - DRUGI DEO PROČITAJ VIŠE

Sledeći članak
Prethodni članak

Nagrade